Regulamin Parku Linowego Kudowa

 • Z tras parku linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie, niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna
 • Wejście na trasy parku linowego następuje na własną odpowiedzialność. Wchodząc na przeszkody parku linowego należy mieć świadomość, iż jak przy amatorskim uprawianiu sportu sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Osoba akceptująca treść regulaminu podejmuje to ryzyko.
 • Trasy przygotowane są dla osób mierzących nie mniej niż 150 cm wzrostu, pozostałe osoby mogą mieć problemy z wpięciem się do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach. Wyjątkiem są trasy przygotowane specjalnie dla dzieci, na nich asekuracja została dostosowana dla osób o wzroście nie mniejszym niż 110 cm.
 • Korzystanie przez osoby o wzroście ponad 150 cm z trasy dziecięcej jest możliwe, ale należy wiedzieć o wynikających zagrożeniach. Asekuracja na takiej trasie jest na wysokości przystosowanej dla dzieci. Zapewnia zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, lecz osoby o wzroście ponad 150 cm w momencie odpadnięcia mogą uderzyć się o elementy przeszkody.
 • Na trasach parku z asekuracją własną (z uprzężami) Dzieci w wieku do 8 lat muszą korzystać z parku linowego razem z instruktorem lub inną osobą dorosłą, dzieci w wieku od 8 lat muszą korzystać z parku linowego z ciągłym dozorem wzrokowym.
 • Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu, przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa, prawidłowej asekuracji na trasach obowiązujących w Parku Linowym.
 • Dla osób, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym.
 • Osoby chcące skorzystać z Parku Linowego muszą podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Parku Linowego, jednocześnie akceptując go, mając na uwadze, że jest to sport o zwiększonym ryzyku.
 • Wejście na przeszkody w Parku Linowym może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody instruktora Parku
 • Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, układu ruchowego, czy też urazach, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.
 • Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku
 • Korzystający z Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem narażać siebie lub innych na utratę zdrowia lub życia. Przed wejściem na trasę linową należy zabezpieczyć kieszenie przed wypadnięciem znajdujących się w nich przedmiotów, zabezpieczyć telefony, biżuterię, okulary itp., spiąć włosy.
 • Osoby poniżej wymaganego wzrostu, mogą przejść Park Linowy wyłącznie z rodzicem lub instruktorem.