REGULAMIN SPRZEDAŻY W SYSTEMIE ON-LINE TRAS DO Parku Linowego Kudowa

za pośrednictwem strony internetowej ( parklinowykudowa.pl)  Parku Linowy Kudowa, ul.Słone 17/2 0, 57-350 Kudowa-Zdrój
tel.: 669 160 098, mail.: kontakt@parklinowykudowa.pl („PARK LINOWY KUDOWA”).

§1 Warunki sprzedaży w systemie on-line tras wstępu do Parku Linowego Kudowa

1. Sprzedaż on–line tras wstępu do Parku Linowego Kudowa prowadzona jest za pośrednictwem serwisu parklinowykudowa.pl, którego operatorem jest Park Linowy Kudowa Agnieszka Jurewicz, ul.Słone 17/2, 57-350 Kudowa-Zdrój, NIP: 8831213719.

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Park Linowy Kudowa Agnieszka Jurewicz zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu tras na stronie parklinowykudowa.pl a rejestracji Kupującego,
  b) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
  c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą.
 2. Dokonanie zakupu tras w systemie on-line oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Przy zakupie on-line tras, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego i karty płatniczej.
 4. Płatności za trasy obsługiwane są przez DialCom24 Sp. z o.o. Adres firmy: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, za pośrednictwem portalu internetowego www.przelewy24.pl.
 5. Park Linowy Kudowa nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego www.przelewy24.pl.
 6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. sprzedaż tras w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 7. Ceny tras zawierają podatek VAT.
 8. Aby otrzymać fakturę należy po zakupie tras wysłać poprawne dane niezbędne do wystawienia faktury oraz nr zamówienia na adres kontakt@parklinowykudowa.pl.
 9. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Park Linowy Kudowa Agnieszka Jurewicz.
 10. W systemie sprzedaży on-line można kupić – Indywidualne trasy normalne i ulgowe, które są imienne (podczas kontroli należy okazać trasę, dokument tożsamości oraz w przypadku osób korzystających z ulgi dokument urzędowy potwierdzający możliwość jej zastosowania).
 11. Trasy ulgowe bez dokumentu urzędowego potwierdzającego możliwość zastosowania ulgi – są nieważne.
 1. Park Linowy Kudowa Agnieszka Jurewicz zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 2. Park Linowy Kudowa Agnieszka Jurewicz nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 3. Termin ważności tras online – do 31.10.2020 r.

§2 Zwrot, postępowanie reklamacyjne

 1. Zasady zwrotu do Parku Linowego Kudowa zakupionych w systemie on-line są dokładnie uregulowane ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art. 27. Na jej podstawie, konsumentowi przysługuje prawo zwrotu zakupionych tras w okresie 14 dni od dostarczenia. Konsument ma prawo zwrotu bez podania przyczyn, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 2. Reklamacje należy składać do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@parklinowykudowa.pl.
 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  a) imię, nazwisko, adres e-mail Użytkownika;
  b) datę nabycia usługi/ datę realizacji usługi;
  c) nr zamówienia
  d) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika;
  e) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia reklamacji, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu, w przypadku reklamacji nietypowych, których rozpatrzenie wymaga dodatkowych działań, ustaleń.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Użytkownikowi telefonicznie lub przesłana na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji.

§3 Ochrona danych Kupującego

 1. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez operatora danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży tras.
 2. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez operatora w ramach sprzedaży tras wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o imprezach i promocjach oferowanych przez Park Linowy Kudowa, wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
 1. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 2. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia poprzez kontakt mailowy: kontakt@parklinowykudowa.pl

§4 Postanowienia końcowe

 1. Trasy zakupione za pośrednictwem platformy do sprzedaży tras – parklinowykudowa.pl nie mogą być kopiowane.
 2. Park Linowy Kudowa nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem, której dokonywany jest zakup tras przez Kupującego. Park Linowy Kudowa nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej parklinowykudowa.pl.
 4. Park Linowy Kudowa jest upoważniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany są publikowane na stronach internetowych Serwisu.