Ochrana osobních údajů pro parklinowykudowa.pl

1. Obecné informace.
1. Provozovatelem stránky parklinowykudowa.pl je Park Linowy Kudowa Agnieszka Jurewicz, ul.Słone 17/2 0, 57-350 Kudowa Zdrój
2. Webové stránky plní funkce získávání informací o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:
a. Informace vložené dobrovolně ve formulářích.
b. Uložením cookies do koncových zařízení (tzv. “cookies”).
c. Shromažďováním protokolů webového serveru hostingovým operátorem Park Linowy Kudowa Agnieszka Jurewicz, působícím na adrese parklinowykudowa.pl
2. Informace ve formách.
1. Webové stránky shromažďují informace poskytnuté uživatelem dobrovolně.
2. Webové stránky mohou také ukládat informace o parametrech připojení (časové razítko, IP adresa)
3. Údaje ve formuláři nejsou zpřístupněny třetím stranám jinak než se souhlasem uživatele.
4. Údaje uvedené ve formuláři mohou být souborem potenciálních zákazníků, které provozovatel internetových stránek zaeviduje v rejstříku vedeném generálním inspektorem ochrany osobních údajů.
5. Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. Za účelem zpracování žádosti o službu nebo obchodního kontaktu.
6. Údaje poskytnuté ve formulářích mohou být poskytnuty subjektům technicky vykonávajícím určité služby – zejména se jedná o předávání informací o držiteli registrované domény subjektům, které jsou provozovateli internetových domén (především vědeckou a akademickou počítačovou sítí – NASK), platebními službami nebo jinými. subjekty, s nimiž provozovatel internetových stránek v tomto ohledu spolupracuje.
3. Informace o cookies.
1. Web používá cookies.
2. Cookies (tzv. „Cookies“) jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele Webových stránek a jsou určeny k používání webových stránek Webové stránky. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo.
3. Subjekt, který umisťuje soubory cookie na terminálové zařízení Uživatele webových stránek a získá k nim přístup, je provozovatelem webových stránek.
4. Cookies jsou používány pro následující účely:
a. vytvořit statistiky, které pomohou pochopit, jak uživatelé webových stránek používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;
b. udržování relace uživatele webové stránky (po přihlášení), díky které uživatel nemusí znovu zadávat své přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce webových stránek;
c. definování profilu uživatele za účelem zobrazení materiálů šitých na míru v reklamních sítích, zejména v síti Google.
5. Web používá dva základní typy cookies: “session” a “persistent” cookies. Soubory cookie relace jsou dočasné soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení uživatele až do odhlášení, odchodu z webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). Trvalé soubory cookie jsou uloženy v zařízení uživatele po dobu uvedenou v parametrech souboru cookie nebo dokud je uživatel neodstraní.
6. Software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle standardně umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení uživatele. Uživatelé webu mohou měnit nastavení v této oblasti. Webový prohlížeč umožňuje smazání cookies. Je také možné automaticky blokovat cookies, podrobné informace k tomuto tématu naleznete v nápovědě nebo dokumentaci webového prohlížeče.
7. Omezení používání cookies mohou ovlivnit některé funkce dostupné na Webových stránkách.
8. Soubory cookie umístěné na koncovém zařízení Uživatele webových stránek mohou používat také inzerenti a partneři spolupracující s provozovatelem webových stránek.
9. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů těchto společností, abyste se mohli seznámit s pravidly používání cookies používaných ve statistikách.
10. Cookies mohou být využívány reklamními sítěmi, zejména sítí Google, k zobrazování reklam, které odpovídají způsobu, jakým uživatel webové stránky používá. K tomuto účelu mohou ukládat informace o navigační cestě uživatele nebo době pobytu na dané stránce.
11. Pokud jde o informace o uživatelských preferencích shromážděných reklamní sítí Google, může uživatel zobrazit a upravit informace odvozené z cookies pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences
4. Protokoly serveru.
1. Informace o některých chováních uživatelů podléhají protokolování ve vrstvě serveru. Tyto údaje slouží pouze ke správě webových stránek ak zajištění nejefektivnější služby hostingových služeb.
2. Procházené zdroje jsou identifikovány URL adresami. Předplatné navíc může podléhat:
a. čas příjezdu dotazu,
b. čas na odeslání odpovědi,
c. název stanice klienta – identifikace provedená protokolem HTTP,
d. informace o chybách, ke kterým došlo při provádění transakce HTTP,
e. URL adresu stránky, kterou uživatel dříve navštívil (odkaz odkazujícího uživatele) – v případě, že byl web zpřístupněn prostřednictvím odkazu,
f. informace o prohlížeči uživatele,
g. Informace o adrese IP.
3. Výše ​​uvedená data nejsou spojena s konkrétními osobami, které procházejí webovou stránkou.
4. Výše ​​uvedená data slouží pouze pro účely správy serveru.
5. Poskytování dat.
1. Data jsou zpřístupněna třetím stranám pouze v rámci zákonem povolených limitů.
2. Údaje umožňující identifikaci fyzické osoby jsou zpřístupněny pouze se souhlasem této osoby.
3. Provozovatel může být požádán, aby na základě zákonných žádostí v rozsahu vyplývajícím z žádosti poskytl autorizovaným orgánům informace shromážděné webovou stránkou.
6. Správa souborů cookie – jak vyjádřit a odvolat souhlas v praxi?
1. Pokud uživatel nechce přijímat cookies, může změnit nastavení prohlížeče. Vyhrazujeme si, že deaktivace cookies nezbytných pro autentizační procesy, zabezpečení, zachování uživatelských preferencí může být obtížné a v extrémních případech může zabránit používání webových stránek
2. Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte webový prohlížeč / systém ze seznamu níže a postupujte podle pokynů:
a. Internet Explorer
b. Chrom
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
a. Blackberry