Prohlášení

  Juniorská trasa Půjdu s účastnickým výcvikem v bezpečí ve výšce, účastním se ho na křižovatkách tras. Prohlašuji, že jsem během přechodu převzal odpovědnost za účastníka.
  Střední nebo vysoká trasa Dostanu bezpečnostní školení v bezpečí ve výšce a na zemi. Přijímám předpisy a bezpečnostní pravidla. Jsem si vědom toho, že existuje riziko zranění, jako u amatérského sportovce.
  Nejsem pod vlivem alkoholu nebo jiných drog. Data budou použita pouze k potvrzení povolení trasy.


  Účastník

  Dále
  Pokud chcete přidat další osobu, stačí kliknout na další


  Odpovědná osoba


  Podpis

  0