Prohlášení

  Zelená trasa Půjdu s účastnickým výcvikem v bezpečí ve výšce, účastním se ho na křižovatkách tras. Prohlašuji, že jsem během přechodu převzal odpovědnost za účastníka.

  Žlutá nebo modrá nebo trasa Dostanu bezpečnostní školení v bezpečí ve výšce a na zemi. Přijímám předpisy a bezpečnostní pravidla. Jsem si vědom toho, že existuje riziko zranění, jako u amatérského sportovce.

  Nejsem pod vlivem alkoholu nebo jiných drog. Data budou použita pouze k potvrzení povolení trasy.

  Účastník

  Dále

  Pokud chcete přidat další osobu, stačí kliknout na další

  Odpovědná osoba

  Podpis

  0
  Mam ciemny ekran