Oświadczenie

  Trasa zielona przejdę z uczestnikiem przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa na wysokości, uczestniczę razem z nim przy przejściach trasy. Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za uczestnika w trakcie przejścia.

  Trasa żółta lub niebieska przejdę przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa na wysokości. Akceptuję regulamin, zasady bezpieczeństwa i RODO. Jestem świadomy/a, że istnieje ryzyko urazu jak przy amatorskim uprawianiu każdego sportu.

  Nie znajduję się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Dane będą wykorzystane wyłącznie w celu potwierdzenia pozwolenia przejścia trasy.

  UCZESTNIK

  Dodaj uczestnika

  Dalej

  Chcesz dodać następną osobę, naciśnij dalej

  Pomoc głosowa

  Rodzic/Opiekun lub Ty

  Pomoc głosowa

  Podpis rodzica/opiekuna

  0
  Mam ciemny ekran

  Przekaż obsłudze kod

  null.null.null.null

  Życzymy wspanialej zabawy!

  Poniżej znajdują się zasłużone dyplomy do wydruku